Welcome to Offentlig elektronisk postjournal

No front page content has been created yet.

Om OEP

Offentlig elektronisk postjournal er regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter. Her kan du søke i postlistene fra departement, fylkesmenn, direktorat og tilsyn. Den informasjonen du finner interessant kan du enkelt og gratis be om innsyn i, uten betingelser for videre bruk. Her finner du mer informasjon om OEP.
Les mer

Regelverk OEP

Retten til innsyn og krav til publisering av postlistene på internett er hjemlet i offentlighetsloven. I tillegg er det flere lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav. Her finner du en oversikt over relevante lover og regler
Les mer

Statistikk

På statistikksiden finner du nyttig informasjon om OEP, som når hver virksomhet sist publiserte informasjon og hvilke saker som får flest innsynskrav.

Les mer