Stor pågang i Offentlig elektronisk postjournal
De siste dagene har antallet innsynskrav gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP) normalisert seg. Derfor fjerner Difi den tekniske begrensningen på ti dokumenter per innsynskrav.

Difi følger utviklingen nøye. Vi vil vurdere tiltak fortløpende om situasjonen endrer seg.
Ei teneste frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Welcome to Offentleg elektronisk postjournal

No front page content has been created yet.

Om OEP

Offentleg elektronisk postjournal er regjeringas innsynsteneste i offentlege dokument. Her kan du søkje i postlistene frå departement, fylkesmenn, direktorat og tilsyn. Den informasjonen du finn interessant kan du enkelt og gratis be om innsyn i, utan vilkår for vidare bruk. Her finn du meir informasjon om OEP.

Les meir

Regelverk OEP

Retten til innsyn og krav til publisering av postlistene på internett er heimla i offentleglova. I tillegg er det fleire lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og sakshandsaming av innsynskrav. Her finn du ei oversikt over relevante lover og reglar.

Les meir

Statistikk

På statistikksida finn du nyttig informasjon om OEP, som når kvar verksemd sist publiserte informasjon og kva saker som får flest innsynskrav.

Les meir