Stor pågang i Offentlig elektronisk postjournal
De siste dagene har antallet innsynskrav gjennom Offentlig elektronisk postjournal (OEP) normalisert seg. Derfor fjerner Difi den tekniske begrensningen på ti dokumenter per innsynskrav.

Difi følger utviklingen nøye. Vi vil vurdere tiltak fortløpende om situasjonen endrer seg.
Ei teneste frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regelverk OEP

OEP gir deg høve til å tinge innsyn i dokument frå departement og offentlege verksemder. Retten til innsyn og krav til publisering av informasjon på Internett er heimla i offentleglova. I tillegg er det fleire lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og behandling av innsynskrav. Her finn du ei oversikt over relevante lover og reglar.